A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Nem a pénz, nem a kastély, nem a birtok tesz arisztokratává

Amikor azt mondják valakiről, hogy arisztokratikus, akkor egyenes tartású, büszke, jól öltözött, elegáns emberre gondolunk. Mert az arisztokrata kifejezés mellé ma is mindenki a kiváltságos, gazdag, szép és nemes jelzőket társítja.

Fotó: Shutterstock.com

Az arisztokrata léthez kastélyokat, főúri palotákat, nyári rezidenciákat, vadászatokat és pazar vacsorákat társítunk, melyek mind ennek a főúri rétegnek a kiváltsága volt egykor. Ha mai leszármazottaikat megkérdezik, mindig elmondják, hogy nem a vagyon volt a fontos.

A történelem kegyetlensége

Lehet, de tény, hogy volt vagyon. És nem kevés. 1947-ben azonban birtokaikat, kastélyaikat, erdőiket államosították, a címeket, rangokat, az előnevek használatát is eltörölték. S itthon, a szomszédos államoktól eltérően, a rendszerváltozás után sem kapták vissza az elkobzott ingatlanjaikat, a hozzájuk tartozó földeket, erdőket, illetve egyéb vagyontárgyakat. Mégis közülük sokan foglalkoznak az egykori családi kastélyok állagmegóvásával, a közös szellemi hagyatékunk ápolásával.

Az arisztokrácia főnemesi rangú grófi, bárói és hercegi családjai közül azokat ismerjük, akik fontos pozíciókat töltöttek be az ország irányításában. Aki egy ilyen családba született, nem csak előjogokkal bírt, de ezeknek az előjogoknak meg is kellett felelnie.Gyerekként a történelmet, az irodalmat, a természettudományokat és a zenét is tanulnia kellett, amellett szükséges volt jól számolni, és mindegyikük több idegen nyelvet is elsajátított.

A magyar főnemesek közéleti szerepvállalása, valamint a közösségért végzett munkája jelentős volt. 1947 után mégis ellenség lett belőlük. Többüknek egyik napról a másikra kellett elhagynia az otthonát. A kitelepített arisztokraták életéről 1983-ban Bacsó Péter készített egy szatirikus hangvételű, számos részletében valós elemeket is felhasználó filmet Te rongyos élet címmel.

(A teljes cikket elolvashatja a Ridikül Magazin 2022. évfolyama 1. számának 26. oldalán!)

Címkék: esterházy család, károlyi mihály, nádasdy borbála, arisztokrata magyar családok, széchenyi család, vörös grófné, andrássy gyula és sissi, pallavicini zita, eszterházy péter, rákóczi család

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!