A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Gutenbergtől Zuckerbergig

Maga Einstein magyarázza el nekünk, ha még nem sikerült volna megértenünk, a teleparallel gravitáció elméletét - csak egy eddig soha nem publikált, kézzel körmölt levelet kell megtekintenünk hozzá, melyet a matematikus zseni 1928. december 10-én írt akkori asszisztensének, Herman Müntznek, oktató célzattal. A szeptember 24-én és 25-én a Vigadóban megrendezendő Könyvritkaságok nemzetközi kiállításán és vásárán - sok egyéb különleges antikvár kiadvánnyal egyetemben - láthatja, tanulmányozhatja, sőt, meg is veheti ezt a tudományos kuriózumot, aki elmegy az ingyen látogatható rendezvényre.

Fotó: http://ilab2016.com/

Az eseményhez kapcsolódik a Nemzetközi Antikvár Szövetség, az International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) kongresszusa, amelyet kétévente mindig valamely nagyvárosban rendeznek meg, de csak most, a 46. alkalommal lesz Budapest a helyszín. Van mivel büszkélkednünk, hiszen nincs antikvárius, akit Mátyás Corvinái ne töltenének el csodálattal.

A királyi könyvtár, a Bibliotheca Corviniana a maga korában is nemzetközi elismerést vívott ki. Fejlesztését, a megrendeléseket Mátyás személyesen vitatta meg tudósaival, Budán másoló- és könyvkötőműhelyt alapított. Egyes kötetekért hajlandó volt évekig tartó diplomáciai tárgyalásokat folytatni.

Jelentős egyházi és tudományos könyvtárak is létesültek, például a Sárospataki Református Kollégiumban az 1520-as évek végén, valamint a Pannonhalmi Bencés Főapátságban: utóbbiról tudvalevő, miszerint Szent Benedek eleve olyan fontosságot tulajdonított az olvasásnak a szerzetesek életében, hogy a barátok munkája nemcsak az első századok keresztény irodalmát őrizte meg, hanem a görög-római kultúra alkotásait is.

A Zirci Ciszterci Apátságba az 1659-ben beköltöző sziléziai ciszterek már vitték magukkal a könyvtár magvát. A Magyar Tudományos Akadémia becses könyvgyűjteményét 1826-ban alapították.

A második világháború előtt a kiadók és a könyvkereskedések jellemzően magánkézben voltak. Sok közülük kölcsönzési rendszert vezetett be, hogy azok is olvashassanak, akik nem engedhetik meg maguknak a könyvek megvásárlását. Ezt a szociális szempontot ma már nem követik, de ma is számos kisebb-nagyobb antikvár könyvkereskedés működik Budapesten, némelyik eldugott utcácskákban lepi meg a járókelőket.

A Könyvritkaságok nemzetközi kiállítását és vásárát idén a Gutenbergtől Zuckerbergig mottóval rendezik meg, jelezve a betű hatalmát, amely a nyomtatás feltalálójával nőtt ki szűkebb körökből, és a Facebook közösségi oldal létrejöttével sem vesztett a jelentőségéből.

A szeptemberi eseményen a könyvek mellett kéziratok, nyomatok, kották mögött állva dán, német, brit, olasz, holland, osztrák, japán és magyar antikváriusok várják a szakértőket, gyűjtőket és a pusztán nézelődő közönséget.

Albert Einstein említett, Koppenhágából érkező levele mellett devoni ritkaság a Photographs of Animals című viktoriánus fotóalbum. Nyolcvanöt, 1880 körül készült fotót tartalmaz.

A berlini Rotes Antiquariat & Galerie C. Bartsch a 20. század eleji kelet-európai avantgárd időszakából kínál érdekes publikációkat, például egy hatezer eurós tételt: a nemzetközi Blok & Kurjer Bloku folyóirat rendkívül ritka 8–9. száma mások mellett Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Kazimir Malevics és El Liszickij szövegeit, illusztrációit tartalmazza.

Válogatott kínzási eszközöket is bemutat a Mária Terézia által 1769-ben kibocsátott büntetőtörvénykönyv, a Constitutio Criminalis egyik eredeti példánya, amelyet az amszterdami Antiquariat Brinkman cég hoz el. Egy grazi antikvárium egyebek mellett olyan, 1865-ös térképet mutat be, ami Budapestet és környékét ábrázolja. Dorsetből többek között egy eredeti, az 1930-as évekből származó budapesti turisztikai plakát érkezik.

A vendéglátó magyar kollégák is kitesznek magukért. A Múzeum Antikvárium különlegessége Bonfini 1496-ban a magyarokról írt Rerum Ungaricum decades quatuor cum dimidiája. A jelenleg eladó példányt 1638-ban adták ki.

Az Abaúj Antikvárium egy kis Nyugat-gyűjteményt mutat be, amelyhez számos kézirat és dedikált kötet társul Ady irodalmi adminisztrátora, Földessy Gyula irodalomtörténész hagyatékából. Az Atticus kereskedés Gundel János vendéglős levelével készül a bemutatóra. A Mikszáth Kálmán tiszteletére alkotott palócleves „feltalálója” 1896-ban vetette papírra a sorokat, méghozzá az István Főherceg Szálloda levélpapírján.

Arany János egyik verskézirata, Corvin János pergamenre írt latin nyelvű birtokadományozó levele, valamint a Nemzeti Casino részeseinek névsora 1833-ból – amely eredetileg Széchenyi István példánya volt – a Földvári Antikvárium jóvoltából éppúgy látható lesz a bemutatón, mint Horthy Miklós 1938. november 19-én Hitlerhez írott levele.

Ez arról szól, hogy a magyar kormányzó ígéretéhez híven megküldte a kóstolót azokból az almafajtákból, amelyeket a müncheni egyezményt előkészítő, 1938 nyarán Németországban tett látogatása során, a Patria nevű hajó fedélzetén említett a Führernek.

Lám, a régi könyvek nemcsak a Gutenberg galaxis kizárólagos híveinek, hanem a történészeknek, biológusoknak, fizikusoknak, növénynemesítőknek, gourmet-knek, fővárosi lokálpatriótáknak, képzőművészeknek, fotósoknak, térképészeknek, és persze a szépség bármilyen foglalkozású kedvelőinek is sok meglepetéssel szolgálhatnak.

Címkék: vásár, kézirat, antikvárium, régi könyv, corvinák, könyvritkaságok

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!