A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Végre kiderül, hogy igenis sikerült!

Március van, a szóbeli felvételik ideje. Nemsokára eldől, melyik suli várja a csemeténket szeptembertől, hogy a középiskolai tudásban részesítse.

Fotó: Shutterstock.com

A március 4-e és 20-a közötti időszakban kiderül, melyik középiskolába nyert felvételt a gyermekünk. A szóbelis elvárásokról és felkészülésről előző lapszámunkban írtunk, ha szükséges, ezt a lapszámot még most is meg tudják rendelni ezen a linken.

Vonal alatt, vonal felett

A középfokú iskolák 2024. március 22-ig a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék a jelentkező azonosító adata (oktatási azonosító szám vagy jelige) mellett tartalmazza a tanuló felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Ez a hely jelzi, hogy a tanuló a ’vonal felett’ végzett, azaz mindenképpen bekerülhet az adott iskolába, avagy a ’vonal alatt’, ami azt jelenti, hogy csak akkor juthat be oda, ha a feljebb lévők közül sokan mégsem azt az iskolát választják.)

Az eljárás során elért összpontszámot a felvételi jegyzéken abban az esetben is fel kell tüntetni, ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket. Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi.

Szabad módosítani

Fotó: Shutterstock.com

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján kizárólag a 2024. április 8-10. közötti időszakban a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de ez utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt.

Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell a középiskolának feltüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program felületén.

A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását – a felvételi lapok továbbításánál alkalmazott forgatókönyvnek megfelelően elektronikusan vagy postai úton – szintén a szülőnek kell elvégeznie. A módosító tanulói adatlapok előállítására és továbbítására 2024. április 8–10. közötti időszakban nyílik lehetőség.

Hogyan érdemes módosítani az iskolák sorrendjét?

Fotó: Shutterstock.com

Évről évre tapasztalható, hogy ebben az időszakban a jelentkezők egy része a bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tanulmányi területeket hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ám inkább az legyen a meghatározó a sorrend kialakításánál, hogy hol szeretne a gyermek leginkább továbbtanulni, és ne a bekerülés esélye alapján határozzuk meg a sorrendet.

Gondoljuk át a következőket: a jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy egy intézmény adott tanulmányi területéről a jelentkező kiessen pusztán azért, mert a tanulmányi terület az általa meghatározott listának nem az elején szerepel. Emiatt tehát nem érdemes a sorrenden változtatni.

A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Azaz, inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni, mint ahogy az eredeti jelentkezéskor gondolta. A sorrend lényege, hogy ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő.

Az időszak másik fontos lehetősége az, hogy lehetőség nyílik olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb.

A jelentkezők felvételi jegyzéke a módosító időszakban kiegészülhet tehát olyan tanulókkal, akik a megjelölt új tanulmányi területen az elért eredményük alapján a rangsorban előrébb szerepelnek, mint a normál jelentkezési időszakban megjelölt tanulmányi területeiken.

A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal 2024. április 12-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, és az így előálló rangsort 2024. április 22-ig megküldi a Hivatalnak.

A hivatalos végeredmény

Fotó: Shutterstock.com

A Hivatal ezt követően 2024. április 26-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján a jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

Az egyeztetett felvételi jegyzéken a felvétel elutasításának okai az alábbiak lehetnek:

  • a jelentkezőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvették;
  • az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma a jelentkezőnél jobb eredményt elért, előrébb rangsorolt tanulókkal már betelt;
  • a jelentkező nem teljesítette a felvétel feltételeit, ezért a középfokú iskola rangsorolás nélkül elutasította a felvételi kérelmét.

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2024. május 2-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.

Lehet-e fellebbezni?

Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

A jogszabályok alapján a Hivatal az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint az intézmények működésének törvényességét nem vizsgálhatja. A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Fotó: Shutterstock.com

Rendkívüli felvételi eljárás

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2024. május 6-tól – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

Hol kereshetünk üres helyeket?

Az Oktatási Hivatal honlapján, a https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/ oldalon a ’Rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek’ menüpontban tudjuk kiválasztani a települést és a megfelelő iskolatípust. Fontos, hogy a keresőben legyen ’bepipálva’ az a sor, hogy mi a rendkívüli felvételi eljárásban szabad helyeket keressük!

A találati lista pdf-ben letölthető.

Segítséget lehet kérni a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálattól is, a Pályaválasztási Tanácsadó Beiskolázási Irodájában (palyavalasztas.fpsz.hu).

Ne felejtsük el! A középiskolákba 2024. június 26. és 28. között be is kell iratkozni! A felvétel tehát nem automatikus!

A cikk az Oktatási Hivatal idevonatkozó szövege felhasználásával készült.

Címkék: lista, szóbeli, fellebbezés

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!