A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Szent Bálint és a szerelemvarázs

Valentin, vagyis Bálint napján, február 14-én ellepik az utcákat a rózsaszín szívecskés akármicsodák, a szerelemtől kipirult plüsscukik és a forever love-os mindenfélék. Nem baj.

Fotó: Shutterstock.com

Miért ne lehetne egy olyan ünnepünk, amelyik a túláradóan feltüzelt, érzelmektől tomboló, picit infantilissá tompult állapotunkat hirdeti még akkor is, ha Szent Bálint nem épp a szerelemért halt vértanúhalált – hanem a keresztény hitért.

A Bálint-nap az ókorból eredő keresztény vallási ünnep. Bálint egy egyszerű pap volt abban az időben, amikor még nem volt túl népszerű kereszténynek lenni. A legenda szerint, mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius római császár kivégeztette, Bálint a hite erejével visszaadta a látását börtönőre vak leányának. A kivégzése előtti napon, február 14-én búcsúüzenetet küldött a lánynak, melyet így írt alá: „A Te Bálintod.”

Szent Bálintot időközben a szerelmesek, jegyesek, ifjú házasok, továbbá a lelki betegek és az epilepsziások védőszentjévé választották.

Krónika a Legenda Aureából

A Legenda Aurea egy 13. században készült legendagyűjtemény, melyet Jacopo da Voragine állított össze. Ebben így olvashatunk Szent Bálint történetéről: Bálint tiszteletre méltó pap volt, akit Claudius császár magához hívatott, és megkérdezte így szólván: „Mi lelt, Bálint? Miért nem élvezed barátságunkat azzal, hogy a mi isteneinket imádod, és hiú babonádat elveted?” Mire Bálint: „Ha Isten kegyelmét ismernéd, ezt semmiképpen nem mondanád, hanem lelkedet elfordítanád a bálványoktól, és Istent imádnád, aki a mennyekben van.”

Akkor valaki, aki Claudius mellett állt, így szólt: „Mit akarsz mondani, Bálint, a mi isteneink szentségéről?” Mire Bálint: „Róluk semmit sem mondok, hacsak azt nem, hogy szánalmas és minden tisztátalansággal teli emberek voltak.” Erre Claudius: „Ha Krisztus az igazi Isten, miért nem mondod meg nekem az igazat?” Mire Bálint: „Bizony, Krisztus az egyetlen Isten, s ha hiszel benne, lelked üdvösséget nyer, az állam gyarapszik, minden ellenséged fölött győzedelmeskedsz.”

Claudius pedig így szólt a mellette állókhoz: „Római férfiak, hallgassátok, milyen bölcsen és helyesen beszél ez az ember!” Akkor így szólt a prefektus: „Félrevezeti a császárt! Hogyan is hagyhatnánk el azt, amit gyermekkorunktól vallunk?” És akkor Claudius szíve megváltozott, Bálintot egy másik parancsnok őrizetére bízták, és miután annak házába vezették, így szólt: „Uram, Jézus Krisztus, igaz világosság, világosítsd meg ezt a házat, hogy felismerjék; te vagy az igaz Isten!”

Mire a prefektus: „Csodálom, hogy azt mondod: Krisztus a világosság. Viszont ha az én lányomat, aki régóta vak, megvilágosítja, megteszem, amit csak kívánsz.” Akkor Bálint imádkozva visszaadta a vak leány szeme világát, és abban a házban mindenkit megtérített. Nem sokkal azután a császár lenyakaztatta.

Bálinthoz kötődő szokások

Fotó: Shutterstock.com

Február 14-éhez a magyarok sokáig csak a tavaszvárás gondolatát kapcsolták, a Valentin-nap csak 1990 óta divat. A Felvidéken, Bálint-napon az emberek kimentek az egykori Szent Bálint-templom helyére, és megmosdottak a hóban, hogy egész évben egészségesek maradjanak.

A horvát néphit szerint a madarak ilyenkor tartják a menyegzőjüket, ezért Bálintot tréfásan a verebek védőszentjének is nevezik. Máshol azt figyelték meg, hogy Bálint-napon a vadgalambok visszaérkeznek, így jelezve a tavasz kezdetét. Sok szőlősgazda ilyenkor kezd a szőlőmetszéshez, hogy a következő évi Bálint-napra bőven legyen bora. Az angoloknál is Bálint-napon kezdenek a madarak párt választani, és a szerelmesek is ekkor vallanak szerelmet.

Népi szerelmi praktikák

Persze számos szerelmi praktika is kötődik ehhez a naphoz. Válasszunk egy olyan almát, amelynek kilenc magja van. A kilenc magot csempésszük a kiszemelt ifjú zsebébe, és máris biztosra vehető a szerelme. Hogy merről várható a babánk, megtudhatjuk, ha meggyújtunk egy szál gyufát, megvárjuk, amíg elég, és amerre görbülni fog, abból az irányból fog érkezni a kedves.

Ha valaki kilenc kútról vizet hoz, és azzal a kiszemelt legényt vagy lányt megitatja, örökké bízhat a szerelmében. De vigyázat, naplemente után nem szabad sepregetni a lánynak, mert nem megy férjhez.

Fotó: Shutterstock.com

Játékos varázslattal erősítsd a szerelmeteket!

– Mire lesz szükségünk?
Kell két darab bármilyen tárgy, amely a két embert jelképezi majd. Lehet ez két baba, két hajtincs, két virág, két falevél, ruhadarab, fénykép, bármi. A lényeg, hogy mindkettőre rá kell írni a neveket, és mondd is ki hangosan, mert ezzel kapnak átmeneti varázserőt.

– Hogyan történik a mágia?
Most jön a kötés, amely nem más, mint hogy a két tárgyat valóban összekötözöd egy vérvörös cérnával vagy fonállal. Ezután kilenc csomót kell kötni rá. Biztonságba kell helyezni a tárgyakat, mert ha bármilyen sérülés éri őket, az a párra is kihathat.

– És ha már nem kell a szerelem?
Ha a kötést semmissé akarjuk tenni, elő kell venni a két összekötözött tárgyat, és szét kell választani őket. Eközben ezt a varázsigét kell mormogni: Menjetek békével, kísérje áldás az utatokat!

„Bálint (Valentinus) annyit tesz, mint valorem tenens, erőt bíró, azaz a szentségben állhatatos; vagy valens tyro, vagyis erős újonc, azaz Krisztus katonája. Az a katona erős, aki sohasem bukott el, vitézül harcol, bátran védekezik, és nagy győzelmet arat. Így Bálint sem hátrált meg a vértanúságtól menekülve, lesújtott a bálványimádásra azt megsemmisítve, megvédte a hitet azt megerősítve, és győzött szenvedve.”

Legenda Aurea

Címkék: szent bálint ünnepe, bálint meggyógyítja a vak lányt, bálint kivégzése, bálint-napi szerelmi varázslás

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!