A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Karácsonyi nyereményjáték a Designerwebshopnál!

Fotó: Fejér Gábor

Hamarosan itt a karácsony, kezdődik az ajándékokon való töprengés időszaka. Kinek mit? Minek örülnének a családtagok, a barátok? Nehéz dolog kreatívnak lenni, az ember néha úgy érzi, végképp semmi ötlete. Nos, a Designerwebshop akciója segíthet megoldani a problémát.

Egyrészt, mert a kínálatában rengeteg egyedi dolog található, a ruházattól kezdve a divatkiegészítőkön, ékszereken keresztül a különleges könyvekig, festményekig és grafikai nyomatokig – olyasmik, amik igazi kuriózumok, nem lesz hozzájuk hasonló más a karácsonyfa alatt! Másrészt, mert a karácsonyt megelőző időszakban a vásárlásunkkal plusz egy ajándékot is nyerhetünk! Egy karácsonyi témájú puzzle-t vagy egy virágzótea-csomagot, amihez ráadásul egy tündéri kis teáskanna is jár! Bármelyik tökéletes ajándék lehet. De persze úgy is tekinthetünk rájuk, mint egy nekünk szóló ajándékra, és meg is tarthatjuk őket, hogy az ünnepi időszakban a saját örömünkre szolgálhassanak.

A „teendő” csupán annyi, hogy legalább 15 ezer Ft értékben vásároljunk a Designerwebshopban 2022. november 1. és december 18. között, hogy részt vehessünk a heti sorsolásokon. Minden héten hétfőn kisorsolásra kerül 1 db karácsonyi témájú ezer darabos puzzle és egy 1 db Creano virágzótea-csomag, a kis üvegkancsóval! Jó hír, hogy minden vásárló minden sorsoláskor esélyt kap, de a többszöri vásárlás nyilván tovább sokszorozza a nyerés lehetőségét!

Irány tehát a Designerwebshop, a sok-sok ajándékötletért és a nyereményekét! Csak egy kattintás!

Fotó: Fejér Gábor

A nyereményjáték szabályzata alább olvasható.

KARÁCSONYI DESIGNERWEBSHOP NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a Ridikül Magazin Kft. által 2022. november 1. és december 23. között zajló karácsonyi nyereményjátékra („Játék”), amelynek szervezője a Ridikül Magazin Kft. (a továbbiakban: „Szervező”), amelynek székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 163. II. emelet 10., cégjegyzékszáma: 01-09-184420. A Játék nyereményeinek felajánlója a Ridikül Magazin Kft. (a továbbiakban: „Nyereményfelajánló”), amelynek székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 163., II. emelet 10., cégjegyzékszáma: 01-09-184420.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban azok vesznek részt, akik a Szervező által üzemeltetett Designerwebshop (www.designerwebshop.hu) webáruházban 2022. november 1. 00:00 és 2022. december 18., 23:59 között legalább bruttó 15.000 Ft (azaz bruttó Tizenötezer Forint) értékben vásárolnak. A vásárlás értéke azonos a vásárló által fizetett végösszeggel, azaz az értékbe beleszámít a kiszállítás és a fizetéssel kapcsolatos esetleges költség is.

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. 

A Játékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

2. A Játék leírása

Szervező azon vásárlók között, akik a Designerwebshop webáruházban 2022. november 1. 00:00 és 2022. december 18., 23:59 között legalább bruttó 15.000 Ft (azaz bruttó Tizenötezer Forint) értékben vásárolnak, minden naptári hét hétfőjén kisorsol hetente 1 db karácsonyi tematikájú, Eurographics márkájú, 1000 darabos puzzle-t és hetente 1 db Creano márkájú, 6 db-os virágzó teacsomagot és a hozzá tartozó üveg teáskannát.

A Játék időtartama alatt összesen 7 (hét) db normál, és 7 (hét) db pótsorsolásra kerül sor. A normál sorsolások hétfőn, a pótsorsolások pénteki napon zajlanak. Az első normál sorsolás időpontja 2022. november 7., az utolsóé 2022. december 19. Au utolsó pótsorsolás időpontja 2022. december 23.

A sorsolásokban mindig minden vásárló részt vesz, aki a Játék időtartama alatt a megfelelő értékben vásárol. Pótsorsolásra abban az esetben kerül sor, ha a 3. pont szerinti nyertes-kiértesítéseket követően a nyertes(ek) nem küldenek visszaigazoló e-mailt a nyeremény(ek) fogadásáról.

3. A nyereményekkel kapcsolatos információk, és a nyertesek értesítése

A nyerteseket a Nyereményfelajánló azon az e-mail címen értesíti, amelyet a vásárláskor a Designerwebshopban a vásárló megadott. Az értesítő levélben a Nyereményfelajánló visszaigazolást kér a nyertestől, hogy a nyereményt ugyanarra a szállítási címre küldheti-e, mint ahová a megvásárolt terméket küldte. Amennyiben 3 munkanapon belül a nyertes nem válaszol, akkor a Nyereményfelajánló ezt úgy veszi, hogy a nyertes a nyereményéről lemond, és az adott nyereményt a következő pótsorsoláson másik nyertes számára kisorsolja.

A nyereményekkel kapcsolatos kötelezettségeket a Nyereményfelajánló vállalja.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Nyereményfelajánló a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

4. Nyeremények sorsolása, nyereményre való jogosultság

A nyeremények sorsolására a Játék időtartama alatt minden héten hátfőn kerül sor, 2 főből álló bizottság előtt, és arról a bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A nyereményre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja.

5. A nyeremények kiküldése

A nyereményeket a Nyereményfelajánló kétféle módon küldheti el a nyertesnek: vagy a Játékban való részvételre jogosító vásárlás során megrendelt termékkel együtt, vagy – amennyiben a terméket korábban már elküldte a vásárlónak – külön küldeményként, a nyertes által e-mailben visszaigazolt címre, futárszolgálattal.

6. Adatkezelés

A Játékost a Játékban való részvételről a Szervező a vásárláskor küldött e-mailes visszaigazolásában tájékoztatja arról, hogy bruttó 15.000 Ft-os értékhatár felett a vásárlásával automatikusan részt vesz a Játékban. Egyben lehetőséget ad a vásárlónak arra, hogy az a Játékban való részvételét válasz-e-mail küldésével letiltsa.

Amennyiben letiltó e-mailt a vásárló nem küld, úgy önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott személyes adatokat a Nyereményfelajánló a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező és Nyereményfelajánló Ridikül Magazin Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az adatkezelés célja a Játék eredményes lebonyolítása, a játékosok azonosítása, a nyertes játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a nyeremények átadásának lehetővé tétele.

A Szervező és Nyereményfelajánló az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a jelen pontban megjelölt célok elérése érdekében, illetve adózási vagy egyéb, a Szervezőre és/vagy Nyereményfelajánlóra vonatkozó jogszabályban meghatározott célból szükség van.

A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nyereményfelajánló

-        a Játék során megadott adatait – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;

-        a nyertes Játékos(ok) nevét és e-mail cím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a vonatkozó törvények alapján, az ott megjelölt elévülési ideig megőrizze.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Nyereményfelajánló a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen:

-              Ridikül Magazin Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 163.);

-              vagy a következő e-mail címen: info@designerwebshop.hu.

A törlési kérelemnek a Nyereményfelajánló a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz, egyúttal haladéktalanul kezdeményezi a Szervezőnél, hogy a kérelmező Játékos általa kezelt adatai is törlésre kerüljenek. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

-         amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, a Nyereményfelajánlónak nem áll módjában a Játékost nyertesként kiválasztani, illetve a nyereményt a nyertes Játékos részére átadni;

-         valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Sem a Szervező, sem a Nyereményfelajánló a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) a fenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

7. Felelősség

Az elektronikus levelezéshez szükséges adatok hiányosságáért (elírások, pontatlanságok, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, esetleges megrongálódásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

8. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és az utolsó sorsolást követő 14 napig elérhető a www.ridikulmagazin.hu weboldalon. Amennyiben bárki a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a vásárláskor megadott e-mail címről az info@designerwebshop.hu e-mail címre, levele tárgyában feltüntetve a Játék elnevezését.

Ezt a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2022. október 24.

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!