A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Érettségi a nagyvilágban

Már javában zajlanak nálunk az érettségi vizsgák, a diákok nekiláttak a heteken át tartó megmérettetésnek. Magyarországon megyétől és iskolatípustól függetlenül mindenki ugyanazt az érettségit írja, de ahány ország, annyiféle oktatási rendszer és iskola létezik a világon. Egy kis körutazásra invitáljuk önöket, amely során betekintünk néhány ország érettségi rendszerébe.

Fotó: Thinkstock

Görögország – egy komplex vizsgatárgy
A görög diákoknak a három kötelező tantárgy (görög nyelv és irodalom, történelem, matematika) mellett egy több tantárgyból álló komplex vizsgát is le kell tenniük. A komplex vizsga összetétele függ attól, hogyan szakosodtak a diákok, ami lehet humán, természettudományos vagy technológiai irányú.

Anglia – korábban „érnek” az angol diákok
Az angol diákok már tizenhat évesen leteszik az érettséginek megfelelő vizsgákat. Itt a matematika és az angol kötelező, emellé választanak még legalább hat tantárgyat. Ezután a diákok döntenek, hogy továbbtanulnak vagy munkába állnak. A továbbtanulók még két évig 3-4 választott tantárgyat tanulnak részletesebben, majd vizsgával zárják tanulmányaikat. Választott tantárgy lehet többek között a szociológia, a fotográfia, az üzleti ismeretek, a politika, az idegen nyelv, a földrajz és számos más tantárgy is.

Spanyolország – több tárgy, kevesebb idő alatt
A spanyol diákoknak hét tantárgyból kell érettségi vizsgát tenniük: spanyol nyelvből, annak egy dialektusából, angol vagy francia nyelvből, filozófiából vagy történelemből, és három szabadon választott tárgyból. Mindezek a vizsgák sorban követik egymást, az érettségi három nap alatt lezajlik.

Németország – mindenütt más
Németországban az érettségi nem egységes országos szinten, hanem tartományonként más és más. Egyes tartományokban iskolánként is különbözik az érettségi. Ami egységes, hogy az érettségi vizsgák között szerepelnie kell egy idegen nyelvnek, egy természettudományos és egy társadalomtudományi tárgynak. Németországban egyébként csak a tanulók kb. 30-40 százaléka érettségizik, ezért a bizonyítvány sokkal többet is ér, mint mondjuk Magyarországon.

Kazahsztán – csak saját történelem
Kazahsztánban öt tantárgyból kell érettségit tenni: kazah nyelv és irodalomból, kazah történelemből, matematikából és orosz nyelvből, valamint egy szabadon választott tantárgyból. Csak írásbeli érettségi vizsgák vannak.

Olaszország – az általános iskola is érettségivel végződik
Már az általános iskola is egy kisérettségivel zárul: 4 órás olasz, 3 órás matematika, 3 órás idegen nyelv (angol, francia vagy spanyol), és egy 1 órás kvíz, ami minden tárgyat felölel. Egy ilyen kisérettségi alkalmával a nebulók összesen öt napig vizsgáznak.

Ami a középiskolai érettségit illeti, a minisztérium évente szabályozza, mely tantárgyakból legyenek az írásbeli vizsgák.

Franciaország – választható tantárgycsomagok
A diákok francia nyelv és irodalomból már tizenhat évesen leérettségiznek. Ezután három alapszak közül választhatnak, majd ennek megfelelően tesznek vizsgát. Egy-egy alapszak „tantárgycsomagokat” tartalmaz. Ilyen például a közgazdasági alapszak, melyben a tantárgyak a történelem, a földrajz, a matematika, a közgazdaságtan, két nyelv, a filozófia, a testnevelés és egy választott tárgy, ami lehet politika vagy gazdaság. A másik két alapszak a matematika-fizika-kémia és az irodalom alapszak.

Dél-afrikai Köztársaság – életvezetési ismeretek mint érettségi tantárgy
A Dél-afrikai Köztársaság tanulói hét tárgyból érettségiznek: két hivatalos dél-afrikai nyelvből (a 11 közül), matematikából, illetve életvezetési ismeretekből, valamint három szabadon választott tárgyból.

Az életvezetési ismeretek szerteágazó tantárgy. A témakörök között ugyanúgy szerepelnek a munka világáról és az egészséges életmódról szóló ismeretek, mint a hittan, az állampolgárság és a felelősségvállalás témaköre. A választható tárgyak sora pedig igen hosszú, a választás függ az iskola típusától.

Afrikában egyébként jellemző, hogy az országok érettségije a korábbi gyarmatosítók érettségi rendszerén alapszik. Ilyen például Uganda, ahol az angol, vagy Tunézia, ahol a francia érettségi rendszert követik.

Ahol kevesebb a tárgy vagy nincs érettségi
Vannak országok, ahol valamivel kevesebb az érettségi tárgyak száma. Albániában négy tantárgyból kell érettségizniük a diákoknak. Ebből kettőt szabadon választhatnak. Hasonló a helyzet a bolgár érettségivel is. A diákoknak bolgár nyelvből és irodalomból, valamint egy kötelezően választható tárgyból kell számot adniuk a tudásukról. Harmadik tárgyból csak annak érdemes vizsgáznia, aki valamelyik neves egyetemre akar bekerülni.

Számos országban nincs külön érettségi. Amerikában például államonként változik, hogyan zárják a középiskolát a diákok. Van, ahol egy témát kifejtő dolgozatot kell írniuk a végzősöknek, másutt csak egy tesztet. Japánban sincs klasszikus értelemben vett érettségi: a diákok félévente vizsgáznak a tantárgyakból, és ezekből az eredményekből áll össze a középiskolát lezáró bizonyítvány. Hasonló a helyzet Ausztráliában, ahol az évközi dolgozatokból szerzik meg a végzős bizonyítványhoz szükséges pontokat. Ugyanígy Svédországban és Mexikóban sincs érettségi vizsga, és 2010-ben a szomszédos Ukrajnában is eltörölték az érettségit.

Címkék: kulturális különbségek, érettségi, vizsga, világszerte, érettségi körkép

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!