A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Döntéshelyzetben

Mit adjunk a gyerekeink kezébe? Szakmát vagy diplomát? Magasabb iskolai végzettséggel könnyebb boldogulni tétel általánosságban igaz ugyan, csakhogy bizonyos diplomák leértékelődtek és a pályakezdők nem tudnak elhelyezkedni. Ugyanakkor képzett szakmunkásokból hiány van, s nekik sokszor a pályamódosítás is könnyebb.

Fotó: Várszegi Sándor

KI, MIT VÁLASZT
Diploma
Nem lehet diploma nélkül mérnök, jogász vagy orvos valaki, és több más felsőfokú végzettséget követelő munka is van. A képzés során a diák nemcsak a szakmáját sajátítja el, az általános műveltsége is gyarapodik. A munkanélküliség alacsonyabb a diplomások között, ez azonban nem minden szakterületre igaz. Aki egyetemet, főiskolát végzett, és sikerül elhelyezkednie, jobb eséllyel indul a munkahelyi versenyben, gyorsabban jut előre és magasabb pozíciókat is betölthet. A felsőoktatási lehetőségekkel foglalkozó Felvi.hu szerint a diplomások átlagkeresete 30-50 százalékkal magasabb lehet, és bizonyos tudományos címek és rangok presztízsértékűek. A továbbtanulással eltöltött idő miatt azonban a diplomások csak jelentős késéssel kezdenek el dolgozni és keresni. Aki pedig félbehagyja a tanulmányait, az egyetemen töltött időt elvesztegetett éveknek érzi majd. Az OECD vizsgálatai szerint Magyarországon minden harmadik felsőoktatásban tanuló hallgatót fenyeget a veszély, hogy idő megszakítja tanulmányait és lemorzsolódik.

Szakmai képzés
Érettségi után szakmai képzéssel rövidebb idő alatt megszerezhető a szaktudás, és könnyebb az út innen a vállalkozói világba, keresett szakmák esetén hamarabb megszerezhető az önállóság és az anyagi függetlenség. Ehhez azonban vállalkozói kedv és szervezőkészség is kell. A szakmai képzésen alapuló pálya gyorsan ívelhet felfelé, de a tapasztalatok szerint egy évtizeden belül a csúcspontjára ér és nem emelkedik sem anyagi, sem szakmai szempontból tovább. De a tanulás munka mellett is folytatható, akár felsőfokú oktatási intézményekben is, ahol előnyt jelentenek a gyakorlattal töltött évek, és a tapasztalatok. A munkanélküliség veszélye a szakmunkások esetén is fenyeget és az átlagjövedelmük alacsonyabb a diplomás kortársaikénál. De ez szakmánként és a lakóhely szerint változó.Forrás: Felvi.hu
Diploma nélkül nem boldogulsz, fiam – hű, hányszor halljuk ezt, és később hányszor mondjuk ki! Pedig látnunk kell, hogy egyes területek diplomája egyre értéktelenebb, és sok diplomás mindjárt munkanélküliként kezdi felnőtt életét.

Ha viszont egy jó asztalost keresek, gondban vagyok, mert kevés a jó szakember – panaszkodik Janza Kata, akinek pedig van rendes szakmája: titkárnő volt, mielőtt a színitanodába felvették volna. Állatorvos édesapja és ügyvéd édesanyja rendes szakmát akartak a kezébe adni, de hiába. Szerinte szinte mindegy, mit akarnak a szülők, ha a gyerek tehetséges, úgyis megtalálja a maga útját, legföljebb egy kis kerülővel.

Czeglédi Edit műsorvezető is pontosan tudta, mi akar lenni: óvónő. Ezért szakközépiskolában érettségizett, hogy még jobban megtanulja a szakmát. Az ő céltudatossága – és pályaváltása komoly bólogatásra késztette szakértőnket, Katona Melindát, aki elmondta: kellő önismeret nélkül nem lehet sikeresen pályát választani. Ha egy gyereknek megvan valamire a képessége, kellően motivált és céltudatos, akkor el fogja érni a vágyott pályát – akár a szülők ellenében is. De érthető törekvés a felnőttek részéről, hogy valami általuk biztonságosnak vélt élet felé terelgessék a gyereket. A média- és művészvilágban különösen gyakori, hogy még a sikeres szülők is megpróbálják lebeszélni a gyereket arról, hogy ezt a kiszolgáltatott pályát válassza. A stáb szinte minden tagja – de bizony a műsorvezető, Jakupcsek Gabriella is – hosszan és komolyan bólogatott erre.

Ahogy férfi vendégünk, dr. Garamvölgyi László is lebeszélte lányát arról, hogy őt követve a Rendőrtiszti Főiskolára jelentkezzen. Volt újságíró kollégánknak oktatóként is komoly tapasztalata van abban, kiből lesz jó rendőr – a kudarctűrő képességet említette elsőként.

A Ridikül adása természetesen nem adhatott választ a műsor címében feltett kérdésre, de az kiderült a beszélgetésből, hogy válasszon bármilyen pályát valaki, ha azt nem munkának, hanem hivatásnak tartja, nagyobb sikereket érhet el.

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!