A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Apa és fia: a két Bolyai

A világ matematikai elméleteinek meghatározói között volt Bolyai Farkas és még inkább fia, Bolyai János. Ám, ahogy Németh László fogalmazta meg, a két Bolyai sorsát - a nehéz Bolyai-természetnél s János örökölt idegbajánál is inkább - az a szellemi oxigénhiány szabta meg, mely saját erejükre utalta őket, s a tudomány vérkeringésébe kapcsolt munka helyett, inkább csak egy-egy zseniális ugrást engedett meg nekik. Erdélyben nem volt könnyű apának és fiának a tudomány vérkeringésében maradni.

Bolyai János
Fotó: Shutterstock.com

Bolyai Farkas korán felismerte, hogy fia, János valóságos csodagyerek. Levelezőpartnerének, a kor legnagyobb matematikusának, Gaussnak a segítségét kérte, hogy fia a göttingeni egyetemre kerülhessen, ahol egykor ő maga is tanult.

Érdekes módon a rendszeres levelezőpartner Gauss erre az üzenetre nem válaszolt, így Bolyai János 1818-ban a bécsi hadmérnöki akadémiára került. Taníttatásának a költségeit báró Kemény Miklós, később báró Kendeffy Ádám vállalta.

Ám a katonai akadémia súlyos csalódást hozott: csak az első két évben tanultak matematikát, különben igen unalmasnak tűnt az egykori csodagyereknek az intézmény oktatási rendje.

Bolyai Farkasnak először a fia térérzéke tűnt fel, amely a matematikusok közt is a legritkább képességek egyike. A 19. század ifjú matematikusai közül ő kapta a legátgondoltabb nevelést, apja mégis így írt róla:

"A legkeményebb csapás, amelytől szívem összetört, fiam szinte hihetetlen hálátlansága: évek óta az ő mártírja vagyok. A legkevesebb, hogy Lear szerepét játszatja velem, de sokszor Franz Moornak vagy őrültnek látom."

Nem csak matematikai vitái voltak a két nagy tudósnak. Az erős apa és ettől szenvedő fia összecsapásai jellemezték a furcsa kapcsolatot. Róluk tényleg el lehetett mondani, hogy elsősorban férfiak, de apák és fiúk is.

A sors kegyetlensége, hogy János nem talált magának olyan párt, mint édesapja az édesanyjában, s az elismerés is jórészt elmaradt: a relativitással foglalkozó elméletéről írott levelét Einstein hagyatékában fedezték föl.

Címkék: matematika, apa-fiú kapcsolat, bolyai jános, bolyai farkas

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!