A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

A középiskolai felvételire való felkészülés első lépései

Beindult a szezon, már ami a középiskolai felvételi időszakot illeti. Az iskolaváltáson gondolkodókban érlelődik a gondolat, hogy az idei tanév egy kicsit más lesz. Több és másfajta feladatoknak, kihívásoknak kell majd a napi rutin mellett a tanév során eleget tenniük.

Fotó: Shutterstock.com

A szülők talán legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudják jól segíteni ezen az úton gyermekeiket.

Érzelmi biztonságot, támogató légkört és folyamatos jelenlétet igényel majd ez az időszak. Azt kell közvetíteniük a gyermekük felé, hogy lehetőségeikhez mérten mindenben támogatják, erősítik őt. Az odaadó jelenlétük mellett tájékozottságukra, jól megalapozott döntéseikre is szüksége lesz a középiskolai felvételi előtt álló gyermekeiknek.

Ez a ráhangolódós időszak kedvező pillanatokat tartogat a beszélgetésekre, a közös gondolkodásra. Térképezzék fel gyermekük vágyait, elképzeléseit, orientációját, választásaiban szerepet játszó szempontrendszerét! Milyen környezetben, milyen tanulási tartalmakkal, milyen szociális közeggel lenne ő boldog, elégedett a jövőben.

Finoman tereljék, sarkallják gondolkodásra, ötletelésre, saját válaszok kialakítására. Fedezzék fel együtt belső értékeit, erősségeit, és mondják is ki azokat, merjenek rálátni az esetleges gyengeségekre, hiányokra is!

A sikeres felvételit legnagyobb mértékben az írásbelire való felkészültség határozza majd meg.

A magántanárral való készülés előnye, a személyreszabottság, önálló tanulási útvonalak bejárásának lehetősége és az osztatlan figyelem.

A csoportos felkészítők általában feladat- és célorientáltak.  A csoport jó motivációs bázisként működhet. Húzzák, inspirálják egymást a tagok egészen addig, amíg a versenyszellem az egészséges mederben marad. Egy-egy jelenléti felvételi előkészítőn kérdés, hogy a gyermek mer-e kérdezni, valódi képet mutatni a benne megfogalmazódó kérdésekről, nehézségekről.

A felkészülésben talán a legátfogóbb lehetőséget a Webkurzus kínálja, mely egy online mentorált felvételi előkészítő kurzus, saját módszertannal, rengeteg előnnyel.

Nincs térbeli és időbeli kötöttség. Szülőként nyomon lehet követni a gyerek munkáját, fejlődését.  A felkészülési folyamat teljesen egyénre szabott, nagymúltú szaktanárokkal. A diákok minden munkájukra gyors visszacsatolást, megoldási javaslatokat, megerősítő, támogató üzeneteket, vagy a megakadást felszámoló konstruktív javaslatokat kapnak.

A szükséges tananyagot több oldalról támogatjuk meg, tesztekkel, interaktív játékokkal, felvételi feladatsorokkal, oktatóvideókkal, fogalmazási, szövegértési feladatokkal. Folyamatosan lehetőséget biztosítunk az interakcióra nem csupán a gyerekekkel, hanem szüleikkel is.

Nemcsak fejben, hanem lelkileg is támogatjuk a gyerekek felkészülését. Két kiváló gyermekpszichológus tart feszültségoldó meditációs foglalkozásokat. A gyerekek hetente több órát is tölthetnek tanulással, készüléssel, ez a vállalás azonban mégsem terheli meg annyira a családi kasszát, mint a magánórák egyre emelkedő díjai.

Így a mi válaszunk, ha jól akarják segíteni felvételi előtt álló gyermekeiket, akkor azt a Webkurzus.hu csapatával tegyék!

(x)

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!